Λογιστικές υπηρεσίες

Το λογιστήριο της σύγχρονης επιχείρησης, είναι το τμήμα που παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο για α) τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις, με ελαχιστοποιημένο κίνδυνο λάθους, β) την σύνταξη ορθών οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες επίσης τροφοδοτούν με ορθές πληροφορίες την διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας, τους συνεργάτες, του τρίτους και τις φορολογικές αρχές και γ) την ορθή τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

Στοιχείο της καθημερινότητάς μας αποτελεί η τακτική, συνεπής και έγκαιρη τροφοδότηση των λογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων με ορθές και ακριβείς πληροφορίες, ο έλεγχος και η εξακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών, η ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού σφαλμάτων, η ασφαλής διατήρηση και διαφύλαξη των δεδομένων και η εύκολη και ακριβής αλίευση των πληροφοριών για χρήση τους από όποιον τις έχει ανάγκες.

Θέλοντας να δώσουμε την δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να απολαύσουν τα οφέλη που απολαμβάνουν οι άρτια οργανωμένες μεγάλες επιχειρήσεις, παρέχουμε τις παρακάτω λογιστικές υπηρεσίες:

• Τήρηση λογιστικών αρχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ, ΔΛΠ/ΔΠΧΑ ή εταιρικά λογιστικά πρότυπα
• Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και πακέτων ενοποίησης
• Αναδιοργάνωση, εποπτεία και έλεγχος λογιστηρίων
• Λογιστικές αναλύσεις, εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.

bg3

Languages

Επικοινωνία

E. info@taxmentors.eu

Ελλάδα

Καραολή και Δημητρίου 149, Εύοσμος

56224, Θεσσαλονίκη

Τ.(+30) 2310758887

Βουλγαρία

11a Tsar Boris III str., et.1

2850, Petrich

Κ.(+359) 877150550

Χάρτης

Facebook