Τα μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους λόγω Κορονοϊού

CoronaVirus

Επειδή τις τελευταίες μέρες δεχόμαστε πλήθος πληροφοριών για εξαγγελίες, μέτρα, δελτία τύπου, νόμους, εγκύκλιους, αποφάσεις, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη σελίδα με διαρκή ενημέρωση για την καλύτερη πληροφόρηση των φορολογουμένων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Από 06:00 της 23/03/2020 μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

 • Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.
 • Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 • Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 • Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 • Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
 • Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης

Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

A. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Συμπληρώνεται μια φορά και την φέρει ο εργαζόμενος πάντοτε μαζί του, είτε κατά την μετάβαση, είτε κατά την επιστροφή από την εργασία του.

Το έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

B. ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Επιτρέπεται κατ' εξάιρεση η κυκλοφορία των πολιτών για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, μετάβαση σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, προσωπική άσκηση, κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης θα πρέπει να συμπληρώνει κάθε φορά ειδική βεβαίωση.

Το έντυπο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS

Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα SMS στον αριθμό 13033 χωρίς χρέωση.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:
 1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
 2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
 3. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
 4. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
 5. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

Θα λαμβάνετε ως απάντηση:

Μετακίνηση κενό X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Περισσότερες πληροφορίες στην Γενική Γραμματεία Προστασίας του Πολίτη στον σύνδεσμο εδώ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αναστέλλεται κάθε εμπορική δραστηριότητα λιανικής πώλησης που εντάσσεται στην γενική κατηγορία δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των υποκατηγοριών της, εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται με το πρώτο άρθρο της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/2020 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/2020 (ΦΕΚ 1081/28-03-2020) για το διάστημα από 28/03/2020 έως 11/04/2020.

(ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ Β 915/18-03-2020) επικαιροποιημένη με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/2020 (ΦΕΚ 1081/28-03-2020) | Λίστα επιχειρήσεων εδώ)

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων που πλήγηκαν από τον κορωνοϊό.

Απόφαση Α.1054/2020 (20-03-2020, επικαιροποιημένη με τις προσθήκες μέχρι την Α.1063/2020 (27-03-2020) | Όλοι οι Κ.Α.Δ. εδώ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις- εργοδότες της παρ. 1, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης της παρ.

(Άρθρ.13 παρ. 2 & 3 της Πράξης Νομ. Περιεχομένου της 14/03/2020 (ΦΕΚ.64) | Όλο το κείμενο εδώ)

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες το κράτος ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία τους ή ο κύριος Κ.Α.Δ. τους περιλαμβάνεται στην λίστα των δραστηριοτήτων που πλήττονται, προβλέπεται:

 • Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.
 • Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/09/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα.
 • Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσων ασφαλιστικών εισφορών.
 • Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες είναι απαιτητές στις 31/03/2020 καθώς και όλων των επόλενων μηνιαίων δόσεων κάθε ρύθμισης.
 • Παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθοούν οι οφειλές εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
 • Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες.
 • Καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου, στις επιχειρήσει όπου το κράτος ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία τους.
 • Συμμετοχή σε ειδικά χρηματοδοτικά σχήματα επιδότησης επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων, εγγυήσεων για χορήγηση δανείων, επιχειρηματικών και επενδυτικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου.
 • Δυνατότητα αξιοποίησης του καθεστώτος αναστολής της σύμβασης εργασίας, για τις επιχειρήσειςτων οποίων ο ΚΑΔ περιλαμβάνεται στην λίστα αυτών που πλήττονται.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ.Υ.Φ.

Παρατείνεται η υποβολή τους μέχρι τις 30/6/2020 και η διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μέχρι 31/07/2020.

(Δελτίο Τύπου Α.Α.Δ.Ε. της 20/03/2020 | Όλο το κείμενο εδώ)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αρχικών ή τροποποιητικές μισθώσεις, με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία τροποποίησής της από 01/02/2020 έως 30/04/2020, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020.

(Δελτίο Τύπου Α.Α.Δ.Ε. της 20/03/2020 | Όλο το κείμενο εδώ)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Αρχικές «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 01/02/2020 έως 31/05/2020, ή αρχικές ακυρωτικές «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της διαμονής από 01/02/2020 έως 31/05/2020, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020.

(Δελτίο Τύπου Α.Α.Δ.Ε. της 20/03/2020 | Όλο το κείμενο εδώ)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Αναβάλλεται η εξέταση αν αυτή έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.03.2020 μέχρι και τις 30.04.2020. Για τη νέα ημερομηνία εξέτασης των ανωτέρω προσφυγών οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ειδική πρόσκληση που τους επιδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(Άρθρο 22 Πράξη Νομ. Περιεχομένου 14/03/2020 Αρ.ΦΕΚ 64 | Όλο το κείμενο εδώ)

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινόμενου του - CONVID-19, δύνανται, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται, να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας.
Το μέτρο αυτό, μπορούν να το εφαρμόσουν για ένα μήνα από δημοσίευσης της παρούσας και με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες.
Το μέτρο αυτό είναι προσωρινό, έκτακτο και αναγκαίο για την προστασία τόσο της δημόσιας υγείας, όσο και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων που πλήττονται (παρέχοντας τη δυνατότητα να αντέξουν τις αρνητικές συνέπειες).
Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού, ρητά απαγορεύεται ένεκα των εκτάκτων συνθηκών, να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της.
Περαιτέρω, με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης-επιχείρηση, θα πρέπει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, για το ισόποσο χρονικό διάστημα, με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται, καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και ορίζονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Οι εργαζόμενοι που θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν ήταν απαγόρευση από δημόσια αρχή ή εκούσια επιλογή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης από τον ίδιο τον εργοδότη ή αν αποτελεί εφαρμογή του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας από επιχείρηση-εργοδότη που πλήττεται σημαντικά, σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων παραγράφων, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, που τη λαμβάνουν ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), πλέον πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης επί του ονομαστικού μισθού τους, με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι ΑΠΔ αυτών, των εργαζομένων που θα βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς, γίνονται από τον εργοδότη.
Το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800€), είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο.
Για την λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους.
Με Υπεύθυνη Δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, την επόμενη της εφαρμογής του μέτρου, για αυτούς τους εργαζόμενους που ήδη έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να τους δηλώσει μέχρι 31.03.2020 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Αν ο εργοδότης, δεν υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση γνωστοποίησης των εργαζομένων του, των οποίων οι συμβάσεις, τελούν σε αναστολή, αποκλείεται από την υπαγωγή μέτρων αναστολής οφειλών και παντός είδους καταβολών προς το δημόσιο.
Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης της πράξης στο ΓΙΣ ΕΡΓΑΝΗ
Ο εργαζόμενος για να λάβει την οικονομική ενίσχυση, υπευθύνως δηλώνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, της Γενικής Γραμματείας Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του, συμπληρώνοντας κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης και την ενεργοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας του, αναφέροντας υποχρεωτικά και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης από τον εργοδότη του στο ΓΙΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Για τους εργαζόμενους που έχει ήδη ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, από 01.03.2020, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, οι εργοδότες υποχρεούνται να τους το γνωστοποιήσουν με έγγραφο τύπο ή ηλεκτρονικά μέχρι τις 31.03.2020, δηλώνοντας ταυτόχρονα την πράξη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ώστε και οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, να μπορούν να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Για τους εργαζόμενους σε εργοδότες που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους, και οι οποίοι με απόφαση των εργοδοτών τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, προβλέπεται:

 • Αποζημίωση 800 ευρώ, η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
 • Πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του ονομαστικού τους μισθού, για 45 ημέρες.
 • Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η εξόφλησή των εισφορών των παραπάνω μηνών θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020.
 • Αναστολή της καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων, ανεξαρτήτως των διατάξεων που τις διέπουν, των οποίων η υποχρέωση καταβολής λήγει εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου του 2020. Οι οφειλές αυτές και οι ρυθμίσεις παγώνουν και θα αρχίσουν να εξοφλούνται από την 1η Ιουνίου 2020.
 • Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για όσους δανειολήπτες είναι συνεπείς.
 • Έκπτωση κατά 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ και των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία τους.
 • Έκπτωση κατά 25% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία τους.
 • Καταβολή του 60% του μισθώματος της οικίας τους για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους, από την στιγμή που αυτή είναι α’ κατοικία.
 • Διασφάλιση της καταβολής του Δώρου Πάσχα για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
 • Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, ακόμη και στην περίπτωση εφαρμογής της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, με την απαγόρευση των απολύσεων και τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων (που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ) προβλέπετα για τους επαγγελματίες και εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζημίωση 800 ευρώ.

Στις ειδικές περιπτώσεις επιστημονικών κλάδων (οικονομολόγοι και λογιστές, μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), προβλέπεται πρόσθετη παροχή ειδικών επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρμογή στα νέα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως επαγγελματική δραστηριότητα.

ΑΝΕΡΓΟΙ

Προβλέπεται παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, για δύο ακόμη μήνες, σε όσους ανέργους το σχετικό δικαίωμα λήψης επιδόματος λήγει την 31/3/2020.

Για τους ανέργους προβλέπεται:

 • Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας καθώς και του επιδόματος μακροχρονίων ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, κατά 2 μήνες, σε όσους το δικαίωμα επιδότησης έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου τριμήνου του 2020.
 • Αποζημίωση ύψους 800 ευρώγια όσους έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς ή έχουν απολυθεί από 01/03/2020 έως 20/03/2020, εφ' όσον οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται και οι ίδιοι δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Οι συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ ,θα καταβληθούν στις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, αντί της 26ης Μαρτίου 2020.
Οι συντάξεις του δημοσίου θα καταβληθούν στις 27 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή αντί της 30ης Μάρτιου 2020.
Οι συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, θα καταβληθούν στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

(Δήλωση κ. Βρούτση)

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Για όσες εταιρείες υπάρχει αναστολή λειτουργίας και για όσες επιχειρήσεις πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού, το Δώρο Πάσχα δύναται να καταβληθεί μέσα στο καλοκαίρι μαζί με το Επίδομα Αδείας.

(Δήλωση κ. Βρούτση)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

Παράταση κάθε είδους προθεσμιών των προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης (νέων θέσεων εργασίας, διατήρησης θέσεων εργασίας, νέας επιχειρηματικότητας, προεργασίας, ειδικών προγραμμάτων, κλπ.), μέχρι νεωτέρας. Η παράταση είναι καθολική και περιλαμβάνει αιτήσεις υπαγωγής, υποβολή δικαιολογητικών, υποδείξεις, προσλήψεις ωφελουμένων, κλπ.

(Απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ | Όλο το κείμενο εδώ)

ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Θα εξεταστεί τις επόμενες ημέρες.

(Δήλωση Θ. Σκυλακάκη 20/03/2020)

ΕΝΟΙΚΙΑ

Οι επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού, θα προβλεφθεί, νομοθετικά, ότι θα καταβάλλουν το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου, σε περίπτωση που το νοικιάζουν, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία.»

(Δήλωση Χρ.Σταϊκούρα | Σχετικό κείμενο εδώ)

ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αναστέλλεται για τρεις μήνες – κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον δανειολήπτη - η καταβολή των δόσεων απ’ όλους όσοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι, δικαιούνται του επιδόματος των 800 ευρώ.
Αναστέλλεται για συγκεκριμένο διάστημα κάθε επικοινωνία με δανειολήπτες που επικαλούνται αποδεδειγμένο σοβαρό και πραγματικό πρόβλημα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους.

(Συμφωνία των ΥΠΑΝ, ΥΠΟΙΚ, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων | Σχετικό κείμενο εδώ)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και 30/04/2020 των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορονοϊού.
Επιπλέον, έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων των ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
Περαιτέρω, αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
Επισημαίνεται ότι οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής δεν υπολογίζονται κατά την καταβολή.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α.

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και 30/04/2020 των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω του κορονοϊού.
Επιπλέον, αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/3/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων. Ομοίως, επισημαίνεται ότι κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.

Οι εκκρεμείς κατά την 20/3/2020 υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικό αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς υποθέσεις, νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μέχρι την 20/3/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποιούμενης πράξης νομοθετικού περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Languages

Επικοινωνία

E. info@taxmentors.eu

Ελλάδα

Καραολή και Δημητρίου 149, Εύοσμος

56224, Θεσσαλονίκη

Τ.(+30) 2310758887

Βουλγαρία

11a Tsar Boris III str., et.1

2850, Petrich

Κ.(+359) 877150550

Χάρτης

Facebook