Εταιρεία

Η TaxMentors είμαστε μια ομάδα οικονομολόγων και τεχνοκρατών η οποία από το 1988 παρέχουμε επιχειρηματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν τόσο την συμμόρφωση με το φορολογικό, ασφαλιστικό και νομικό πλαίσιο, όσο και με την λειτουργία, την εσωτερική οργάνωση και την ασφαλή πληροφόρηση των επιχειρηματιών.

Διαθέτοντας το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, οικονομολόγους, νομικούς, λογιστές, φοροτεχνικούς, συμβούλους επιχειρήσεων, εκτελωνιστές, παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών, νομικές υπηρεσίες, υπολογισμό και υποστήριξη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών θεμάτων αλλά και διοικητική πληροφόρηση, κοστολόγηση, εταιρικές διαδικασίες, ελαχιστοποίηση του κόστους, τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών, δημιουργία και παρακολούθηση προϋπολογισμών και χρηματορροών και ένα πλήθος συναφών υπηρεσιών.

Επενδύοντας διαρκώς στο υψηλό επίπεδο των συνεργατών μας, στην επιστημονική κατάρτιση και στον τεχνολογικό εξοπλισμό, φροντίζουμε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες, αλλά και έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις με το ελάχιστο δυνατό ρίσκο.

Μέσω της εγκατάστασής μας στην Βουλγαρία, επικεντρώνοντας στις Ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην γείτονα χώρα ή να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα από ένα ασφαλέστερο επιχειρηματικό και τραπεζικό περιβάλλον με σταθερό φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, ιδρύοντας και λειτουργώντας Βουλγαρική εταιρεία, βοηθάμε στην εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείρισή και υποστήριξή τους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες υποδομές και μέσα που μπορεί να χρειαστούν, ελαχιστοποιώντας τους όποιους κίνδυνους για κακοτοπιές ή αστοχίες αλλά και το τελικό κόστος, προς όφελος των πελατών μας. Τέλος βοηθάμε τους πελάτες μας παρέχοντας τους την κατάλληλη ενημέρωση για πιθανή χρηματοδότηση τους από το Βουλγαρικό τραπεζικό σύστημα ή την ένταξη τους σε επιχορηγήσεις και προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχοντας σαν παρακαταθήκη την βαθύτατη γνώση, την τεράστια εμπειρία, τα προηγμένα πληροφοριακά συστήματα, την αρτιότητα των στελεχών μας, χτίζοντας πολυετείς σχέσεις, φιλοδοξούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας για υψηλού επιπέδου επιχειρηματικές υπηρεσίες και να είμαστε ο πολύτιμος συνεργάτης σας, η επιστημονική και εμπεριστατωμένη συμβουλή την κατάλληλη στιγμή, που αξίζετε εσείς και η επιχείρησή σας.

Languages

Επικοινωνία

E. info@taxmentors.eu

Ελλάδα

Καραολή και Δημητρίου 149, Εύοσμος

56224, Θεσσαλονίκη

Τ.(+30) 2310758887

Βουλγαρία

11a Tsar Boris III str., et.1

2850, Petrich

Κ.(+359) 877150550

Χάρτης

Facebook